Παραμύθια και Ιστορίες

Αφήγηση και δημιουργική γραφή

Στόχοι:

  • παρώθηση στη σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους
  • αποτύπωση σκέψεων και προβληματισμών μέσα από τη μυθοπλασία
  • βαθύτερη κατανόηση μορφών συμπεριφοράς
  • αναγνώριση και προβολή συναισθημάτων μέσα από την ταύτιση με τους ήρωες
  • καλλιτεχνική έκφραση ιδεών και συναισθημάτων

 

summercamp για παιδιά από 5-12 ετών στο Μαρούσι