Αγγίζω, Αισθάνομαι-Ανακαλύπτω!

Αισθητηριακό Παιχνίδι / Sensory Play.

Στόχοι:

  • ανάπτυξη δημιουργικής και μαθηματικής σκέψης
  • ενθάρρυνση στην ανάπτυξη προφορικού λόγου
  • ενίσχυση ανάληψης πρωτοβουλίας
  • εξάσκηση δεξιοτήτων συγκέντρωσης, επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού
  • τόνωση αυτοσυναισθήματος
  • απόκτηση εμπειριών μέσα από τις αισθήσεις με σκοπό την αυτοαντίληψη

 

summercamp για παιδιά από 5-12 ετών στο Μαρούσι