Η πρότασή μας

Υλοποίηση άρτια δομημένων βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναισθηματικής μάθησης που λαμβάνουν χαρακτήρα:

 • προληπτικό
 • ενισχυτικό
 • ενθαρρυντικό
 • παρεμβατικό
 • καθοδηγητικό

Για το σχεδιασμό των διδακτικών παρεμβάσεων βασιζόμαστε:

 • στη γνώση
 • στη διεπιστημονικότητα
 • στη σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία
 • στην εκπαιδευτική εμπειρία

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων:

 • επιλέγουμε τις κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας και βιωματικής μάθησης
 • διαθέτουμε εξειδικευμένο επιστημονικό παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό
 • χρησιμοποιούμε φυσικά, εύχρηστα και ευχάριστα υλικοτεχνικά μέσα

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αξιολογούνται τελικά με γραπτό ερωτηματολόγιο από τους συμμετέχοντες και το συντονιστή της ομάδας στο τέλος κάθε συνάντησης.

 

summercamp για παιδιά από 5-12 ετών στο Μαρούσι